Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Az Illéssy Alapítvány pályázata tanulók támogatására

Az Illéssy Alapítvány pályázata tanulók támogatására

 

Pályázók köre: a Nagykun Baptista Oktatási Központ

Illéssy Sándor Technikum és Szakképző Iskola Tagintézménye

12. évfolyamos technikumi tanulói, illetve azon tanulók számára, akik a 2022/2023. tanévben országos versenyeken 1-10. helyezést értek el

Pályázati keretösszeg: legfeljebb 200.000.- Ft

A pályázaton díjazottak egyszeri, egyösszegű támogatásban részesülnek.

Pályázati feltételek:

  • legalább 4,00-es tanulmányi eredmény (2022/2023. tanév év vége)
  • legalább minősítésű magaviselet és szorgalom
  • a tanévben legfeljebb 1 igazolatlan óra

vagy

  • eredményes részvétel tanulmányi, kulturális, sport vagy szakmai versenyen

Nem pályázhat:

  • állami szakképzési ösztöndíjban részesülő tanuló; szakképzési munkaszerződéssel rendel- kező tanuló; tanulószerződéssel rendelkező tanuló, kivéve kiemelkedő versenyeredmény esetén, és ha a pályázati feltételnek megfelel
  • évfolyamismétlő tanuló
  • bármilyen fokozatú írásbeli figyelmeztetésben részesült tanuló

A pályázatok leadási helye és határideje: az iskolatitkárságon, osztályfőnöki véleménnyel ellátva. A késve beérkezett pályázatokat nem tudjuk befogadni.

  • Végzős évfolyamos tanulóknak: május 12.
  • Nem végzős évfolyamok esetén: június 20.

Elbírálási határidő: 2023. május 19. és június 23.

Az ösztöndíjak kiosztása: a végzős évfolyamok esetén az ünnepélyes bizonyítványosztáskor, a többi évfolyam esetén az ünnepélyes tanévnyitó alkalmával történik.

Pályázati lapokat az iskolatitkárnál lehet beszerezni.

Kisújszállás, 2023. február 9.

Az Illéssy Alapítvány kuratóriuma

CSATOLT DOKUMENTUMOK