Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Az Illéssy Alapítvány pályázata tanulók támogatására

Az Illéssy Alapítvány pályázata tanulók támogatására

 

Pályázók köre: a Nagykun Baptista Oktatási Központ

Illéssy Sándor Technikum és Szakképző Iskola Tagintézménye 11-13. évf.-os technikumi és 11. évf.-os szakképző iskolai tanulói

Pályázati keretösszeg: legfeljebb 200.000.- Ft

A pályázaton díjazottak egyszeri, egyösszegű támogatásban részesülnek.

Pályázati feltételek:

  • legalább 4,00-es tanulmányi eredmény (2021/2022. tanév év vége)
  • legalább minősítésű magaviselet és szorgalom
  • a tanévben legfeljebb 1 igazolatlan óra

Előnyt jelent: eredményes részvétel tanulmányi, kulturális, sport vagy szakmai versenyen

Nem pályázhat:

  • állami szakképzési ösztöndíjban részesülő tanuló és 13. évfolyamos tanulószerződéssel rendelkező technikumi   tanuló,   kivéve   kiemelkedő   versenyeredmény   esetén,   és   ha a pályázati feltételnek megfelel
  • évfolyamismétlő tanuló
  • bármilyen fokozatú írásbeli figyelmeztetésben részesült tanuló

A pályázatok leadási helye és határideje: az iskolatitkárságon, osztályfőnöki véleménnyel ellátva. A késve beérkezett pályázatokat nem tudjuk befogadni.

  • Végzős évfolyamos tanulóknak: május 9.
  • Nem végzős évfolyamok esetén: június 20.

Elbírálási határidő: 2022. május 16. és június 27.

Az ösztöndíjak kiosztása: a végzős évfolyamok esetén az ünnepélyes bizonyítványosztáskor, a többi évfolyam esetén az ünnepélyes tanévnyitó alkalmával történik.

Pályázati lapokat az iskolatitkárnál lehet beszerezni.

 

Kisújszállás, 2022. február 17.

Az Illéssy Alapítvány kuratóriuma

CSATOLT DOKUMENTUMOK