Üdvözöljük iskolánk weboldalán

ECL Nyelvvizsga

ECL nyelvvizsga azonosító:036071

 

Nagykun Baptista Oktatási Központ Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Illéssy Sándor Technikum és Szakképző Iskola Tagintézménye

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A

Tel.: 59/321-329

E-mail: illessy@illessy.edu.hu ; nyelvvizsga@illessy.edu.hu

 

ECL nyelvvizsgával kapcsolatos ügyekben ügyfélfogadási idő:

hétfőtől – csütörtökig: 7.30 – 16.30 óráig

pénteken: 7.30 – 15.00 óráig

 

Az ECL nyelvvizsgával és a nyelvvizsgára történő jelentkezéssel kapcsolatos információk itt érhetők el:

 


A nyelvvizsgadíj befizetése az alábbiak szerint történik:

A VIZSGADÍJ ÖSSZEGE:

A VIZSGADÍJ BEFIZETÉSE:

 

A vizsgadíj befizetése kétfelé történik:

1./ A Pécsi Tudományegyetem, mint vizsgaközpont részére, valamint

2./ a Nagykun Baptista Oktatási Központ Általános Iskola, Középiskola és Kollégium Illéssy Sándor Szakgimnázium és Szakközépiskola Tagintézménye (5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A), mint vizsgahely részére

az alábbiak szerint:

 

1./ A Pécsi Tudományegyetem részére a befizetés utalással történhet. Ide csak azt az összeget kell befizetni, amely a fenti táblázatban a vizsgaközpontot megillető díjtétel oszlopban szerepel a kiválasztott vizsgatípusnak megfelelően.

Utalás:

Számlatulajdonos számlaszáma:                  11731001-23135378-00000000

Számlatulajdonos neve:                                Pécsi Tudományegyetem

Közlemény:                                                     150057+név+befizetési azonosító

 

2./ A Nagykun Baptista Oktatási Központ Általános Iskola, Középiskola és Kollégium Illéssy Sándor Szakgimnázium és Szakközépiskola Tagintézménye részére a befizetés utalással történhet. Ide csak azt az összeget kell befizetni, amely a fenti táblázatban a vizsgahelyet megillető díjtétel oszlopban szerepel a kiválasztott vizsgatípusnak megfelelően.

Utalás:

Számlatulajdonos számlaszáma:                  10918001-00000100-76640051

Számlatulajdonos neve:                                Nagykun Baptista Oktatási Központ

Közlemény:                                                     vizsgázó neve + vizsgázói azonosító

 

FONTOS:

-  A leírtaknak megfelelően kezdeményezze az átutalásokat (helyes bankszámlára, helyes összeggel)! Csak olyan igazolást fogadunk el, ahol az átutalás státuszánál teljesült/végrehajtott/sikeres kifejezés szerepel!

-  A „KÖZLEMÉNY” ROVATOT MINDIG PONTOSAN TÖLTSÉK KI!

-  Rózsaszín csekkes befizetést nem áll módunkban elfogadni egyik helyen sem!

A befizetést igazoló csekkszelvényt vagy utalási igazolást csatolni kell a kitöltött jelentkezési laphoz. Internetes jelentkezés esetén is szükséges a befizetés megtörténtét igazolni. Mindkét átutalás igazolását elektronikusan, csekkes befizetés esetén az eredeti igazoló szelvényt postai úton vagy személyesen el kell juttatni a vizsgahelynek (nyelvvizsga@illessy.sulinet.hu), hogy a jelentkezést érvényesítse. A jelentkezés csak a vizsgadíj befizetését igazoló bizonylat beérkezésével válik érvényessé. Akinek befizetési bizonylata a jelentkezési határidő lejártáig nem érkezik be, annak jelentkezését a vizsgahely törli.


Számlázás:

Számlaigény esetén az on-line regisztrációkor meg kell adni a számlázási adatokat, valamint az átutalás közlemény rovatát a fentiek szerint kitölteni (az összeg(ek) befizetéséhez szükséges pontos banki adatok a regisztrációkor létrejövő Vizsgázói oldalon találhatóak). A papír alapú jelentkezési lap kitöltésekor szintén meg kell adni a számlázási adatokat és amennyiben rendelkezésre áll a vizsgázói azonosító, azt is fel kell tüntetni a befizetési csekk közlemény rovatában.

FONTOS: A vizsgadíj összegének átutalása vagy a csekk befizetése után azonnal vagy maximum 2 munkanapon belül kell az on-line regisztrációt megtenni vagy a papír alapú jelentkezést leadni a számla kiállításához!!!

A jelentkezéssel elfogadásra kerül, hogy a fentiek hiányában számla kiállítására nincs mód.


CSATOLT DOKUMENTUMOK