Üdvözöljük iskolánk weboldalán

NTP-INNOV-22-0121 GEOM-ART Kalandozás a dimenziók között

Szakmai beszámoló az NTP-INNOV-22-0121 támogatásból megvalósult programhoz

"GEOM-ART" Kalandozás a dimenziók között

 

A program célja, hogy azok a fiatalok akik úgy gondolják, hogy nem rendelkeznek a rajz-és festőművészet területein kimagasló tehetséggel, de szeretnek alkotni és kipróbálni magukat  lehetőségük nyíljon színvonalas, művészeti alkotások létrehozására. Az alkotások létrehozásánál segítségül hívtuk a matematikai formákat, a  szerkesztésben rejlő lehetőségeket, hogy a tanulók a dimenziók más módon történő megközelítésével  művészi fokon alkalmazzák a szerkesztéshez használt eszközöket, ez által egyszerű de nagyon mutatós alkotásokat létrehozva. Olyan látásmódot, ismeretanyagot, technikai ismeretet törekedtünk átadni, megmutatni, amelyet a hétköznapokban is tudnak alkalmazni, akár saját maguk szórakoztatására, vagy környezetük szebbé tételéhez, vagy szakmájuk magasabb színvonalú gyakorlásához. A művészeti ismeretek átadása mellett fejleszteni kívántuk a fiatalok eszközhasználatban való jártasságát (vonalzó, körző, ceruza festék, pasztell, zománc), kézügyességüket fejlesztve, amelyhez szorosan kapcsolódik a pontosságra, a türelemre, a figyelem összpontosítására való készség fejlődése. A program segítette a tanulókat a kézügyességük, a finom-motorikai mozgásuk, a kéz-szem koordináció, valamint a kreativitásuk fejlesztésében, fejlődésében. A jobb és bal agyfélteke összehangolásában, a vizuális képességek fejlesztésében, és lehetőséget nyújtott az alkotás örömének megtapasztalására is.  A művészeti alkotások személyiségfejlesztő, és ösztönző hatása lehetőséget biztosít a tehetség kibontakozására. A geometriai ismereteik bővítése és gazdagítása mellett, a flow  élményhez jutás  lehetősége, valamint az informatikához kapcsolódóan szerkesztő-programok megismerése, lehetőséget biztosít arra a tanulóknak, hogy kreativitásuk kibontakozhasson.

A programot úgy állítottuk össze, hogy jelentős szerepet kapott az egyéni alkotó munka, amely segíti a tanulókat a tehetségük kibontakoztatásában, az önfejlesztésben, és önmaguk kifejezésében.

A projekt lehetővé tette, hogy e bepillantsanak  az Op-Art művészetbe, kipróbálják azokat az eszközöket amely segít egyszerű művészeti alkotások létrehozásában. Erősítsék a természettudomány és a művészetek közötti kapcsolatot. Megismerjék az önkifejezés és a tehetség kibontakozásának egy újabb lehetőségét. Mind e mellett a számítástechnikában rejlő új lehetőségeket is felhasználják, melyre ó lehetőséget biztosított a GeoGebra program megismerése, használata.

A program tehát bővítette a tanulók elméleti ismereteit, teret engedett az egyéni, tevékenységekre, ötletek megvalósítására, fejlesztve ezzel személyiségüket, s növelve önbizalmukat.

 

Bagdányné Szél Zsuzsanna, Kustár Krisztina, Duli Annamária tehetségműhely-vezetők

 

Fotódokumentáció