Üdvözöljük iskolánk weboldalán

NTP-MŰV-18-0040

Beszámoló az NTP-MŰV-18-0040. azonosítószámú,

„Tűzből és fényből született” (Tűzzománc technikák – A tűz inspirációja) című pályázatról

A tűzzománc tehetséggondozó program a különböző tűzzománc technikák megismerésére, azok kipróbálására a gyakorlatban, önálló művészeti alkotás létrehozására, a képzőművészeti ismeretek bővítésére, gazdagítására, kézügyesség fejlesztésére irányult. A program során a tanulók tűzzománc és rekeszzománc alkotásokat hoztak létre. Az alkotási folyamat során fejlődött a tanulók önkifejezése, fantáziája, kreativitása, figyelme és művészi kifejezőkészsége.

Egyéni jelentkezések után a kreativitás vizsgálat (TKBS), a tanulói munkák tanulmányozása és a Renzulli-Harman skála által adott eredmények kiértékelése, valamint a beválogatási küszöb megállapítása után 12 tanulót választottunk ki a tehetségprogramba.

A tehetségazonosítást és beválogatást követően a tanulók megismerkedtek a grafika és festészet alapjaival, kialakulásával és fejlődésével. Stílusteremtő grafikusok és festők műveit tanulmányozták, megismerték azok egyéni stílusjegyeit és a leghíresebb alkotásaikat. A program következő elemeként a tűzzománcozás történetét tanulmányozták, az ókortól napjainkig, valamint azokat a technikákat ismerhették meg, melyekkel a különböző zománcékszerek és képek készülhetnek. A festészet alapjainak elsajátításakor gyakorolták a derítés, színkeverés módjait, az alapszínekből komplementer színeket állítottak elő. Mandalát rajzoltak és festettek. A grafikai ábrázolás során megtanulták a testek 3 dimenziós ábrázolását a fény-árnyékolás technikájának alkalmazásával. Gyakorolták az akrillfestést, valamint a pasztellceruzás ábrázolást. Akvarell technikával (virág)csendéletet festettek. A tűzzománcozás előtt mintát terveztek. A tűzzománc lemez alapozásától a minta felvitelén át az előre rajzolt lemez fakkjainak kitöltéséig elsajátították a tűzzománcozás technikáját különböző felületekre. Vörösréz lemezre zománc ékszereket készítettek. A meghívott előadó, Kiss Anita képzőművészeti előadása során addig ismeretlen technikákat tanulmányozhattak (monotípia, szekkó, olajfestés, tusrajz). A program végén az elkészült festmények kiégetésére, paszparturába helyezésére, keretezésére és kiállítására került sor.

A program célja az volt, hogy a tanulók megismerhessék a különböző tűzzománc technikákat, kipróbálhassák azokat, és új ismereteiket képzőművészeti alkotások készítése során alkalmazni is tudják. A program végére a tanulók megismerték a tűzzománcozás technikáit, megtanultak kompozíciókat tervezni, tűzzománc lemezt lealapozni, a megtervezett  mintát átrajzolni, majd az így előkészített felületre a tűzzománc festéket rekeszenként felvinni.  Mivel a képek a tervezéstől a befejezésig a tanulók egyéni munkái, ezáltal fejlődött kreativitásuk, művészi önkifejezésük, fantáziájuk, önismeretük is. A tűzzománcozás olyan technika, mely  koncentrált és fókuszált erőteljes figyelmet, valamint türelmet és kitartást igényel, ezért a fejlesztő tevékenység során a tanulók figyelemkoncentrációja és kitartása is fejlődött. A képzőművészeti alkotások létrehozásakor megtapasztalták a flow élményt, fejlődött kézügyességük, megismertek új és addig nem használt festészeti technikákat, mely gazdagította látókörüket és képzőművészeti ismereteiket. A művészeti alkotás létrehozása személyiségfejlesztő hatású, önbizalmat ad, valamint lehetőséget az egyéniség kifejezésére, megmutatására. A foglalkozások során a tanulók jó hangulatban, támogató és bátorító légkörben hozták létre alkotásaikat, mely inspirálóan hatott rájuk. 

Az elkészült művekből rendezett kiállítás egy hétig volt látható. A programhoz kiegészítő tevékenységként választottuk a legalább 2 perces rövidfilm készítését, mely alább megtekinthető.

 

Duli Annamária tehetségműhely vezető

 

 

 

GALÉRIA