Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Intézmény

Iskolánk története

Az intézményesített tanoncoktatás 1886-ban vette Kisújszálláson kezdetét, a város vezetése ekkor vásárolta meg a Morgó csárda épületét, amely 1953-ig a tanoncoktatás színhelye volt. Majd az Arany János úti Általános Iskola adott otthont az ipari tanulók képzésének, de az irányítás Szolnokról történt. Az ismeretszerzés ebben az időszakban elsősorban a gyakorlatorientált volt: az iskolai munka heti 1 nap, és elsősorban közismereti tantárgyakra, illetve szak- és ipari rajzra szorítkozik. A szakmai képzés fejlődésének jelentős időszaka volt városunkban az 1953-1970-ig terjedő 17 esztendő. Lényegében a mai szakmunkásképzésünknek ekkor történt a megalapozása. A tanulók már osztályokba és szakmai csoportokba szerveződtek. Megyei igazgató fogta össze a helyi ipari iskolák munkáját, amelyet közvetlenül a helyi ipari iskolák megbízott igazgatói irányítottak.

A szakmunkásképzésnek új lendületet adott az 1969. évi VI. törvény: ekkortól válik a szakmunkásképző a közoktatási rendszer valóságos iskolájává. A tanulólétszám feszítő növekedése miatt építkezés kezdődik, és az 1970/71-es tanévben egy új, hat tantermes iskolát vehettek birtokba a tanulók és a tanárok, szakoktatók. Az iskola neve: 625. Sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet. 1972-től teljes önállóságot kapott intézetünk, már vizsgáztatási joggal is rendelkeztünk, jelentős volt a felnőttképzésünk, sőt kihelyezett iskolánk volt a kunhegyesi szakmunkásképző. Önálló könyvtárral, két kis kollégiummal rendelkezik intézményünk.

 

 

 

Az iskola 1991-ben új épületszárnnyal bővült, a tornatermet 1994-ben adták át. Az 1995/96-os tanévben elindult a szakközépiskolai oktatás is. 1997-ben bekapcsolódtunk a Sulinet programba, s felszereltük számítógépes termeinket. 2008-tól három iskolai tanműhely a Rézműves Iskolába koncentrálódik, bár közben megszűnt a két kis kollégium is a csökkenő igények miatt. Létrehoztuk a névadónkról elnevezett Illéssy Alapítványt, mely a tanulóink támogatását tűzte ki fő céljául. A 2001-ben iskolánk udvara Illéssy Sándor mellszobrával lett gazdagabb.

Az elkövetkező években is arra törekszünk, hogy tanulóink megfelelő tárgyi környezetben olyan ismeretek birtokába kerüljenek, amelyekkel megállják a helyüket az életben, s képesek legyenek rugalmas munkavállalóként az Európai Unió nagy közösségi terében mozogni. Ehhez minden segítséget megadunk.