Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Újabb ösztöndíjra pályázhatnak a szakképzésben tanulók - Apáczai Ösztöndíjprogram

Újabb ösztöndíjra pályázhatnak a szakképzésben tanulók

Apáczai Ösztöndíjprogram

 

A pályázat célja: a nehezebb élethelyzetből, szerényebb anyagi lehetőségekkel induló, de szorgalmasan és jól tanuló fiatalok ösztönző támogatása.

 

A pályázók köre:

-     első szakmát tanuló hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre a pályázat benyújtásakor vagy az azt megelőző öt évben jogosult

-     9. vagy 10. évfolyamos technikumi vagy szakképző iskolai tanulók, akik

-     legalább 3,50-ös tanulmányi eredménnyel rendelkeznek. (A 9.-eseknél a 8. évfolyam végi eredmény, a 10.-eseknél a 9. évfolyam végi eredmény számít – magatartás és szorgalom minősítése nélkül).

 

Nem pályázhatnak:

-     szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanuló,

-     ha elérte a tanuló mulasztása a hat igazolatlan órát, foglalkozást

 

A pályázat benyújtásának módja: a KRÉTA rendszeren keresztül a tanuló nyújtja be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 7., 23:59 óra. Csak hiánytalanul kitöltött és minden kötelező melléklettel ellátott pályázatot fogadnak be; hiánypótlás benyújtására nincs lehetőség.

 

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

-     HH vagy HHH vagy RGYK határozat,

-     előző tanulmányi évről szóló bizonyítvány (a tanuló adatait, valamint a tanulmányi eredményt tartalmazó oldalak),

-     hozzájáruló nyilatkozat a tanuló törvényes képviselője (szülő, gondviselő, gyám) részéről,

-     mentori támogató nyilatkozat; az iskola a tanuló számára tehetséggondozó támogatást nyújtó mentort biztosít. A tanulónak nyilatkoznia szükséges a kiválasztásra kerülő mentorral való kötelező együttműködés vállalására vonatkozóan, melynek részét képezi havonta legalább négy alkalommal tehetséggondozó foglalkozáson, konzultáción történő részvétel a teljes támogatási időszakban.

 

A támogatás mértéke:

a)   16.740 Ft, ha az év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga  3,50-3,99 között van,

b)  25.110 Ft, ha az év végi minősítésében kapott osztályzatok  átlaga 4,00-4,49 között van,

c)   33.480 Ft, ha az év végi minősítésében kapott osztályzatok  átlaga 4,50-5,00 között van.

 

A támogatás 2022. február 1-től legfeljebb 19 hónap időtartamra, 2023. augusztus 31-ig nyújtható.

A támogatható pályázatok sorrendjének kialakítása elsődlegesen a pályázatokban rögzített tanulmányi eredmény alapján történik.

A részletes pályázati feltételek és dokumentáció a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal vagy az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ honlapján érhető el: https://www.nive.hu/ vagy https://ikk.hu/

 

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók! A pályázat benyújtásához az osztályfőnökök és az iskola minden segítséget megad.

 

Kisújszállás, 2022. január 22.

Toldi Attila s. k.

igazgató

CSATOLT DOKUMENTUMOK