Az Illéssy Sándor Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola diákjai és tanárai nevében sok szeretettel köszöntöm honlapunk látogatóit. Mint nevünkből is kiderül, érettségire és szakmára felkészítő, középfokú végzettséget adó osztályaink vannak, valamint a felnőttoktatásban szakközépiskolai esti tagozatos képzés folytatására is készek vagyunk. Fenntartónk a Baptista Szeretetszolgálat, mely arra törekszik, hogy a legmagasabb szintű szakmai, tárgyi és lelki feltételeket biztosítsa a diákok számára a sikeres tanulmányokhoz. Magyarország egyik legnagyobb segélyszervezetének számító Szeretetszolgálat biztos hátteret nyújt munkánkhoz, s közösen valljuk: „Az oktatás a jövő befektetése.”

Iskolánk 1970 óta szakemberek generációit bocsátotta a gazdaság szolgálatába, s örömmel állapítható meg, hogy a városban és vonzáskörzetében számos középvezető az iskolából került ki. Az iskolában folyó szakképzés egyik fő célja, hogy kiszolgálja a gazdaság igényeit, ennek érdekében folyamatosan fejlesztjük eszközparkunkat az elméleti és gyakorlati képzés területén egyaránt. Külföldi kapcsolatainkat – a pályázatok nyújtotta lehetőségek szerint – bővítjük, lehetőséget teremtve tanulóinknak a szakmai tapasztalatcserére, a nyelvgyakorlásra, illetve más európai országok megismerésére.

Tantestületünk a szellem művelése mellett fontosnak tartja a test nevelését, erősítését, ezért tanulóink egészséges életmódra nevelésének fontos eleme a mozgás, a sportolás megszerettetése. Sportszakköröket működtetünk, és támogatjuk a versenyszerűen sportolókat.

A tehetséggondozáson kívül (iskolánk Tehetségpont) nagy hangsúlyt fektetünk a felzárkóztatásra is. Oktatásunk a kor követelményének megfelelően kompetencia alapú, a gyakorlati tapasztalatokra helyezzük a hangsúlyt. Kollégáim felkészültségének köszönhetően tanulóink nagyon eredményesen szerepelnek a különböző szakmai-, tanulmányi és sportversenyeken.

Az Illéssy Sándor Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola nem egyszerűen egy intézmény a sok közül, hanem egy közel 450 fős közösség „otthona”. Aki azért jelentkezett hozzánk, hogy tudásban gazdagodjon, hogy a választott szakma alapjait elsajátítsa, remekül érzi magát a „suliban”, s büszke arra, hogy illéssys diák.

Kérem, böngéssze figyelemmel honlapunkat és tudjon meg többet iskolánkról! Kívánom, hogy legyen részese az Illéssy-iskola hangulatának, hiszen kétfajta tanuló létezik: az egyik az illéssys diák, a másik pedig szeretne az lenni…

Toldi Attila

igazgató