A reformáció nyomában

2017. november 14., 18:55

Iskolánk 2017 szeptemberében a reformáció születésének 500. évfordulója alkalmából tehetséggondozó versenyt hirdetett általános és középiskolások részére. Az első forduló írásban történt: a diákoknak egy bibliaismereti, irodalmi és történelmi feladványokat tartalmazó feladatlapot kellett kitölteniük.

A versenyre több helybeli és környező település iskolájának csapatai neveztek visszaküldött dolgozataikkal, amelyek közül a szóbeli fordulóba a 120 pontból legalább 90 pontot elérők kerülhettek.

Az általános iskolások szóbeli megmérettetése november 10-én, egy jeles napon történt. Ekkor volt Luther Márton születésének napja is, amely különlegességet adott a versenynek és erősítette a méltó megemlékezést. A versenyre 8 csapat érkezett Karcagról, Kisújszállásról, Kunhegyesről és Törökszentmiklósról. Az ismeretlen helytől és emberektől megszeppent gyerekeket és kísérőiket iskolánk segítő tanulói fogadták, kalauzolták a felkészülő terembe, majd a verseny helyszínére. Miután Toldi Attila igazgató úr megnyitotta a verseny döntőjét, annak folyamatát Szidey István tanár úr ismertette.

A csillogó szemű, a szóbeli előadás miatt izguló gyerekek először a korábban kijelölt feladatot mutatták be. Egy, az általuk készített tabló segítségével a választott reformációs eseményt ismertették. Ezt követően a kezdeti lámpaláz fokozatosan eltűnt a diákokból, és helyét a lelkesedés, a vidámság vette át. Az előzetes reformációs ismeretekre épülő különböző típusú feladatokat egyre ügyesebben és gyorsabban oldották meg. A tesztkérdéseket csapatban válaszolták meg, a gondolkodtató igaz–hamis állítások közül szinte mindig a megfelelőt találták el, a megjelenő képkockákból rájöttek a reformáció eseményére, személyére, fogalmaira. Az életrajzi feladatoknál azt volt érzékelhető, hogy ismerték a reformáció alakjait, hiszen egy-egy állításból azonnal rájöttek, kik is rejtőztek azok mögött. A kulcsfogalmakat anagrammákból azonosították. A tékozló fiú és Az irgalmas szamaritánus történetének eseményeit megfelelően rendezték sorrendbe. A versenyt kreativitást és tudást ötvöző feladat zárta. Néhány soros közleményben kellett a pápa vagy Luther szemszögéből alátámasztani, értékelni a protestálást, a búcsúcédulák árusítását, a börtönbe zárást. Ezt a megírás után a többi csapat előtt ismertetni is kellett.

A zsűritagok, Duli Annamária, Perneki Adél, Piller Adrien, Szidey Szilvia tanárnők a feladatokban elért teljesítményeket a verseny alatt folyamatosan pontozták. A végső egyeztetés után meghozták az eredményt is. Négy csapat teljesítménye különösen kiemelkedő volt, azonban minden versenyző és felkészítő tanár – helyezéstől függetlenül is – elismerő oklevélben és ajándékban részesült. Külön gratuláció illeti a kisújszállási Kossuth Lajos Baptista Általános Iskolát, a Kunhegyesi Református Általános Iskolát és a Karcagi Általános Iskola Kiskulcsosi Tagintézményét.

Perneki Adél tanárnő