Takács Sándor tanár úr emlékére

2019. március 27., 13:35

 

Takács Sándor tanár úr Tállya községben született 1950. március 12-én.

A Visegrádi Faipari Vállalattól, ahol 1967 óta dolgozott, 1979-ben húzta a  szíve Kisújszállásra, és ekkor kezdte meg az asztalos  tanulók oktatását az  akkori nevén 625. Sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetben. A tanulók gyorsan megszerették, s a következő  tanévtől már osztályfőnöki feladatokat is ellátott. Érezte, hogy az oktatói-pedagógusi pályával hosszú távon elkötelezi magát, ezért a Pollack Mihály Műszaki Főiskolán műszaki szakoktatói diplomát szerzett. Szakmai tudását kollégái és az iskola vezetése elismerték, ezért munkaközösség-vezetőnek nevezték ki 1985-től. Munkatársai bizodalmának jeleként több cikluson keresztül tagja volt a közalkalmazotti tanácsnak.

2004-ben felkérést kapott az igazgatóhelyettesi feladatok ellátására, melyet nagy megtiszteltetésnek tartva elfogadott, és ekkorra már megszerezte a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a közoktatási vezetői diplomáját is, így kellő szakmai alapokkal rendelkezve oldotta meg sikeresen az előtte álló feladatokat. Határozott, jó vezető volt, aki megfelelt a követelményeknek, s amelyek alapján kiválóan gyakorolta hivatását. Tanári és emberi érdemei egymást erősítve tették az iskolai közösség megbecsült tagjává.

2010 márciusában kezdte meg nyugdíjas éveit, melyet az imádott unokákkal való foglalkozás és együttlét édesített meg.

Hirtelen halála, elvesztése szomorúsággal tölt el bennünket, családjában fájdalmas hiány keletkezett. Kívánunk vigasztalódást feleségének, gyermekeinek, unokáinak, az egész családnak.

Takács Sándor kollégánkat szerettük, tiszteltük; köszönjük iskolánkat gazdagító tevékenységét, amelyért annyit fáradozott. Emlékét az Illéssy Sándor Középiskolában kegyelettel megőrizzük.

Toldi Attila igazgató