Tájékoztatás az állami ösztöndíj igényléséről

2020. szeptember 16., 10:43

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

 

A szakképzési törvény és végrehajtási rendelete alapján a tanulót állami ösztöndíj illeti meg, amelynek mértéke ebben a tanévben a technikumban a minimálbér 5%-a (= 8.050.- Ft/hó), a szakképző iskolában a minimálbér 10%-a (= 16.100.- Ft/hó).

 

  • Az ösztöndíj állami folyósításának feltétele és módja a KRÉTA rendszerben, a szülők által rögzített adatok alapján történik legkésőbb 2020. szeptember 30-ig.

 

  • Felhívom figyelmét, hogy a szakképzési törvény rendelkezése szerint 6 igazolat-lan tanóra vagy egyéb foglalkozás elérésekor a tanév hátralévő időszakára gyermeke elveszíti az ösztöndíjat. Ezért nagyon ügyelni kell a hiányzások igazo-lásának módjára és idejére, amelyet az iskolai Házirend 7. pontja tartalmazza (9-12. oldal). A Házirend elérhetősége:

http://illessy.baptistaoktatas.hu/file/list_e/3341/file/hazirend.pdf

Késedelmesen benyújtott igazolásokat nem lesz módunkban elfogadni, mert a KRÉTA rendszer lezár, és az ösztöndíj állami folyósítása megszűnik.

 

Az ösztöndíj igénylésének folyamatát szeretnénk segíteni az alábbi tájékoztatással:

1. változat: A szülő/gondviselő rögzíti az adatokat: a honlapunkon megtalálható folyamatábra alapján, elérhetősége:

http://illessy.baptistaoktatas.hu/file/news/7116/file/segedlet.pdf

 

2. változat: a szülő a mellékelt Meghatalmazás legkésőbb 2020. szeptember 22-ig történő visszajuttatásával az osztályfőnököt bízza meg a szükséges adatok rögzítésével. Kérjük, ellenőrizzék le az iskola által ismert adatok helyességét, és ha szükséges, javítsák.

 

Együttműködésüket köszönöm!

 

Kisújszállás, 2020. szeptember 16.

Toldi Attila s.k.

igazgató