In memoriam Gortva Imre (1930-2019)

2019. szeptember 24., 16:17


„Elmúlt, mint száz más pillanat,

s tudjuk mégis, hogy múlhatatlan,

mert szívek őrzik, nem szavak.”

 

Megrendülve értesültünk, hogy szeretett és tisztelt egykori kollégánk, iskolánk 1977 és 1990 közötti volt igazgatója, Gortva Imre tanár úr 2019. szeptember 23-án örökre megpihent.

1970 szeptemberétől iskolánk jogelődjének, a 625. Sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet magyar–történelem szakos tanára lett. Az 1977/78-as tanévtől az 1990-es nyugdíjba vonulásáig, ennek az általa nagyon szeretett intézménynek volt elismert igazgatója. Iskolája a humánus légkörről, a diákokra, sorsukra való odafigyelésről, a rendről, tisztaságról lett ismert. A helyi és környékbeli üzemekkel, más iskolákkal kialakított jó kapcsolatrendszer hozzájárult az intézmény elismertségéhez és fejlődéséhez, melyben Gortva Imrének meghatározó szerepe volt. Jó szakmai összetételű és hangulatú nevelőtestületet alakított ki, s ez napjainkig jellemzi az iskolát.

Az iskola és a tanítás iránti elkötelezettsége, az iskola hívó szava nyugdíjba vonulása után még több mint egy évtizedig, 2002-ig – 72 éves koráig – arra késztette, hogy óraadóként továbbra is tanítson.

Munkásságát több alkalommal is elismerték: Miniszteri dicsérettel, Az oktatásügy kiváló dolgozója címmel, Kiváló pedagógus elismeréssel, Kisújszállás képviselő-testülete 1994-ben Pro Urbe-díjjal, 2003-ban Arany János Pedagógiai Díjjal ismerte el munkásságát, 2011-ben pedig az Illéssy Alapítvány kuratóriuma Illéssy Sándor-díjjal köszönte meg iskolafejlesztő munkásságát. Az egri főiskola, ma már Eszterházy Károly Egyetem diplomájának kiállítása után 50 évvel arany-, 60 évvel gyémánt-, 65 évvel később, 2017-ben pedig vasoklevél kibocsájtásával ismerte el azt, hogy közmegbecsülésre méltóan teljesítette hivatását. Utóbbi oklevelet a számára is oly kedves iskolai ünnepélyes szakmunkásavatón vehette át.

Szaktudása, embersége példaként állhat a mai pedagógusok előtt is. Emlékét megőrizzük.

Toldi Attila igazgató