IGAZGATÓI KÖZLEMÉNY (2021. január 31.)

2021. január 31., 13:14

Kedves illéssys diákok, szülők, kollégák és munkatársak!

 

A kormány 2020. november 11-étől rendelte el a középfokú iskolákban a tantermen kívüli digitális oktatást, majd ezt többször meghosszabbította. A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján a digitális oktatás munkarendjét 2021. március 1-ig fenntartják.

 

A fentiek ismeretében: folytatódik iskolánkban a valós idejű, órarend szerinti digitális oktatás. A gyakorlati képzés specialitása miatt eddig is éltünk az iskolai tanműhelyekben történő felkészítés lehetőségével, sőt 2021. január 11-étől kibővítettük a végzős évfolyamok és osztályok esetében a személyes jelenlétet igénylő oktatással. Az előző tanév három és a mostani, már több mint 2,5 hónapja tartó digitális oktatás hatékonysága nem éri el jelenléti oktatásét, azért fenntartjuk az érettségi vizsga és a szakmai vizsga tantárgyaiból tömbösített formában, tanári magyarázattal és szemléltetéssel történő kis csoportos tanítást.

 

A kiknek, mikor, mit és hol kérdésekre a „Digitális munkarend, jelenléti gyakorlati és elméleti képzés az Illéssy-iskolában 2021. január 11-től” című – nagyon rövid – dokumentum táblázatai válaszolnak. Amelyik diákunknál eszköz- vagy internethiány van, előzetes szülői jelzésre lehetőséget biztosítunk az iskola könyvtárában történő tanulásra hétköznapokon 7.15 és 14.15 óra között, ahol internetes számítógépek várják a tanulókat.

 

Egyéb információk:

A február 3-ára és 10-ére tervezett, személyes jelenlétet igénylő szülői értekezletek helyett az osztályfőnökök az általuk választott módon oldják meg a tájékoztatást február hónapban.

 

Tájékoztatok mindenkit, hogy az iskolavezetés munkanapokon 7.15–14.15 óra között elérhető.

E-mail: illessy@illessy.edu.hu

Tel.: +36-59/321-329

 

Kérem, folyamatosan figyeljék honlapunkat és Facebook oldalunkat!

 

Jó egészséget és Isten áldását kérem mindenkire!

 

Toldi Attila igazgató