Ideiglenes felvételi rangsor

2020. március 16., 07:41

Kedves Nyolcadikosok! Tisztelt Szülők!

 

A Felvételi Központ a középiskolai belső felvételi kód emelkedő sorrendjének megfelelően küldte meg a nyolcadikosok felvételi lapját ebben a tanévben is. Így sajnos nem tudtuk megállapítani, hogy a jelentkező mely ágazatot / szakmát jelölte meg első-, másod- vagy harmadsorban, ezért minden feltüntetett ágazatot / szakmát figyelembe veszünk az ideiglenes felvételi jegyzék összeállításánál.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a jegyzékben elfoglalt hely nem végleges, nem jelenti azt, hogy a hátra rangsorolt tanulók nem nyerhetnek felvételt, hisz az előttük állók több iskolába és más ágazatokra / szakokra is felvételizhettek, és felvételt nyerhetnek.

 

Egyes szakmáink (cukrász, pincér-vendégtéri szakember, szakács) kötelező pályaalkalmassági vizsgálathoz kötöttek, melyről értesítést küldtünk, és 2020. március 2-4. között a megjelenő nyolcadikosok megírták a feladatlapot, és lezajlottak a motivációs beszélgetések is. Akik nem jelentek meg, és a szülő sem lépett kapcsolatba velünk, annak nem volt értékelhető pályaalkalmassági vizsgálati eredménye (bizonyára más középiskolát jelöltek meg, s a hozzánk megküldött jelentkezési lap sokadik az iskolák sorrendjében).

 

A szülők március 19-én és 20-án módosíthatnak a tanulói adatlapon az általános iskolában: új iskolát már nem jelölhetnek meg, de az iskolák közötti sorrenden, az iskolán belüli iskolatípuson (pl. szakközépiskola [szakképző iskola] helyett szakgimnázium [technikum]), esetleg a szakmák sorrendjén még változtathatnak, illetve újabb tanulmányi területet (szakma vagy ágazat) írható be az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján. A módosítást az általános iskolák nem tagadhatják meg. (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 38. § (6) bek.)

A Felvételi Központ a végeredményről április 23-ig tájékoztatja a középiskolákat, melyek április 30-ig küldik meg a felvételről szóló végleges értesítést a jelentkezőknek (kiskorú jelentkező esetén a szülőnek) és az általános iskoláknak.

 

Az újszerű képzési helyzetben úgy döntöttünk, hogy ágazati besorolást tüntetünk fel az ideiglenes felvételi jegyzékben, melyet az alábbi jogszabályok is alátámasztanak:

 

a)   a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény

74. § [Az ágazati alapoktatás]

(1) A szakképző intézményben a szakirányú oktatást megelőzően ágazati alapoktatás folyik. Az ágazati alapoktatás magában foglalja az adott ágazat közös szakmai tartalmait a képzési és kimeneti követelményekben meghatározottak szerint.

(3) Az ágazati alapoktatás ágazati alapvizsgával zárul.

 

b)   a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

222. § Az ágazati alapoktatást

a) a technikum 9. és 10. évfolyamán és a szakképző iskola 9. évfolyamán,

b) érettségi végzettséggel kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítésben a szakmai oktatás első félévében

kell megszervezni.

223. § A tanuló a sikeres ágazati alapvizsgát követően a szakképző intézményben külön felvételi eljárás nélkül folytathatja tanulmányait azzal, hogy az általa választott szakmáról az ágazati alapoktatás során az igazgató által meghatározott időszakon belül kell nyilatkoznia.

 

Felmerülő kérdéseikre továbbra is szívesen válaszolunk az alábbi elérhetőségeinken:

Telefon: 06-59/321-329

E-mail: illessy@illessy.sulinet.hu

Toldi Attila igazgató

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK