Húsvéti gondolatok

2018. március 26., 14:40

Közeledik a Húsvét, a keresztyének legnagyobb ünnepe. Az evangéliumi beszámolók leghangsúlyosabb üzenete Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása. Jézus földi életének utolsó hetéről beszélnek legtöbbet az evangélium szerzői. Nem véletlen, tudatos munkáról van szó. Jézus Krisztus testet öltésének oka az ember bukott állapota és célja az ember megváltása. Történelmi tény, hogy Pilátus döntése alapján Jézust a Római Birodalom katonái a legkegyetlenebb kivégzési módszerük szerint keresztre feszítették. Testileg, lelkileg megalázva, meggyötörve függött a kereszten. A legnagyobb fájdalmát mégsem a korbácsütések, vagy a fejére húzott töviskorona okozták. Akkor volt a legsötétebb állapotban, amikor úgy kiáltott fel: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem!” A poklok pokla ez: Isten nélkül. A halál nem más, mint az Isten nélküli állapot. Jézus ekkor szenvedett a legjobban. Pilátus bármennyire vizsgálgatta nem talált benne bűnt. Ártatlan volt. Ezért volt alkalmas arra, hogy magára vegye a mi bűnünket. Péter így fogalmazza meg:

„Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az Igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megeleveníttetett Lélek szerint.” 1Péter 3,18

 

Három szóval lehet személyessé tenni az Ő áldozatát: miattam, helyettem, érettem. Amikor meglátjuk, hogy Jézus áldozata összekapcsolódik az én életemmel, akkor a Húsvét megtelik élettel, erővel, örömmel.

Kívánom, hogy így ünnepeljük a ránk következő Húsvétot. Áldott, örömteli Húsvétot kívánok!

Bögös Jenő iskolalelkész