Megkezdődött az új tanév…

2016. szeptember 02., 08:37

2016. szeptember 1-jén ismét benépesült az Illéssy-iskola. A Himnusz után Toldi Attila igazgató úr köszöntötte a 15 nappalis osztály 380 felsorakozott tanulóját (20 esti tagozatos szakközépiskolás délután kezdte meg az új tanévet).

Egyik újdonságként közölte, hogy ismét változott az iskola neve; a mai naptól a szakközépiskolásokból szakgimnazisták lettek, a szakiskolásokból pedig szakközépiskolások. A tanévnyitó beszéd vezérgondolata: „Ha nem csapatban gondolkodunk, elveszhetünk.” Igazgató úr arra kérte a diákokat és tanárokat egyaránt, hogy „dolgozzunk együtt, közösen, segítve és támogatva egymást, mert fantasztikus eredményeket érhetünk el, s közben még jól is érezhetjük magunkat. […] Egymás szeretetével, elfogadásával, a gyengébb csapattagok segítésével, a jók további erősítésével, biztatásával. Szeretném, ha a csapatmunka a versenyeredményekben is megmutatkozna, hiszen tartalmasabb és emlékezetesebbek életünkben azok az időszakok, amikor nemcsak folynak a napok egymás után, hanem sikereknek is örvendezhetünk.”

Bögös Jenő iskolalelkész a szeretet, a tisztelet és a tartozás, mint egymással is összefüggő fogalmakat bontotta ki a diákoknak: „Tisztelettel és szeretettel tartozunk. Tiszteld azokat, akik valamiben is előtted járnak és szeress mindenkit. Hogyan szeress? Úgy, hogy társadnak nem teszel rosszat. […] A szeretet légköre békességet, nyugalmat teremt. Ilyen helyen szívesen tartózkodik az ember. […] Minden nap add meg tartozásodat: adj tiszteletet és szeretetet. Ha így teszünk, széppé tesszük ezt a tanévet.” Iskolalelkészünk átadta azt az üzenetet is, hogy „a Jézus Krisztussal való találkozás  mindent megváltoztat. Az ember új szívet, új vágyakat, új célokat, vagyis új életet kap. Aki így kezdi a tanévet, annak biztos, hogy új, soha nem tapasztalt élményekkel telik meg ez az időszak.  Kezdj újat, minden esélyed meg van rá!”

Minden illéssysnek – diáknak, tanárnak, technikai dolgozónak – sikeres és örömteli munkával végzett tanévet kívánunk!